HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENInterview

Karel Philipsen na 43 jaar met pensioen

06 december 2018

In zijn afscheidsspeech wil hij ‘Postscript’ voorlezen, een gedicht van Seamus Heaney, een van zijn favoriete dichters. Een regel uit het gedicht is: ‘A hurry through which known and strange things pass’. Karel Philipsen: ‘Dat ‘hurry’, ongeduld, herken ik in mezelf - en ik heb weleens vernomen dat anderen er ook zo over denken. Heb ik een wild idee, dan kan het me niet snel genoeg uitgevoerd worden.’

Lees het volledige artikel

Karel Philipsen werkt bijna 44 jaar in het onderwijs. In december neemt hij afscheid. Hij begon als aardrijkskundeleraar bij Wolfert van Borselen, werkte er als schoolleider, was mede-initiatiefnemer voor tweetalig onderwijs en stond aan de basis van EarlyBird. Het waren volle en vaak woelige jaren. ‘Kwamen we weer met een wild idee.’

Identiteit: ‘als persoon en team gemotiveerd zijn en dialoog mogelijk maken'

10 oktober 2018

Harde muziek klinkt uit een ghettoblaster als Anne zich meldt bij de hoofdlocatie van ROC Albeda aan de Rosestraat. In de hal is een sportdocent bezig een work-out te verzorgen voor leerlingen in de vorm van touwtje springen, terwijl twee meter verder een aantal leerlingen met hun studieboeken voor zich zit. Onverstoorbaar gaan zij verder, terwijl Anne een tag ontvangt aan de balie en met de lift naar de vierde etage gaat.

Lees het volledige artikel

Onderwijs gaat niet alleen over leren rekenen en lezen; het gaat ook over leren met elkaar omgaan. Over ontdekken waar je als mens voor staat en waarom het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. Dat is de identiteit die we met elkaar delen binnen het openbaar onderwijs. In deze serie interviews gaat BOOR-bestuurder Anne de Visch Eybergen in gesprek met collega-bestuurders van verschillende onderwijsorganisaties over het thema identiteit. We tasten af waar de raakvlakken liggen en wat de verschillen zijn. In dit interview gaat Anne in gesprek met Ron Kooren, voorzitter van het college van bestuur van ROC Albeda.

Nieuwe plannen voor het voortgezet onderwijs op Zuid

“Als je wilt dat Rotterdam-Zuid zich ontwikkelt, is onderwijs daar een mooi vehikel voor”

10 april 2018

Het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid wordt de komende jaren grotendeels anders georganiseerd. Naar verwachting zal vanaf augustus 2023 het voortgezet onderwijs van de drie schoolbesturen zich vooral op drie locaties concentreren, namelijk Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Op elke locatie komen scholen die met elkaar samenwerken en waarvan de opleidingen op elkaar aansluiten. Met de komst hiervan vindt de jeugd van Rotterdam-Zuid op drie makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare locaties een gevarieerd aanbod aan opleidingen met volop kansen om door te stromen. Er blijven ook scholen in andere buurten. 

Lees het volledige artikel

Door intensieve samenwerking tussen de drie grote schoolbesturen BOOR, CVO en LMC, wordt het voortgezet onderwijs op Zuid gevarieerder, nóg beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen.

‘Door samenwerking bereiken we meer'

Nieuwe BOOR Bestuurder Renata Voss sinds 1 augustus aan de slag

03 oktober 2017

‘Ik hou van de mentaliteit van de Rotterdammers. Rechtstreeks, praktisch, duidelijk en ze steken de handen uit de mouwen. Ze lijken wel een beetje op Friezen, niet toevallig de provincie waar ik vandaan kom. Misschien voel ik me daarom wel zo thuis hier.’ Renata Voss (54) is sinds 1 augustus 2017 lid van het college van bestuur van BOOR en verantwoordelijk voor het primair onderwijs. Ze heeft een indrukwekkende staat van dienst in de onderwijssector en zet haar kennis en ervaring nu met veel enthousiasme in voor de openbare basisscholen in Rotterdam. 

Lees het volledige artikel

‘Wij moeten als BOOR samen met de gemeente en andere partijen in gesprek blijven over hoe we gezamenlijk onze doelstellingen het beste kunnen behalen.’

Renata Voss heeft het primair onderwijs in haar portefeuille en ziet de basisschool als een ‘samenleving in het klein’. Er liggen volgens haar nog behoorlijk wat uitdagingen voor de toekomst in een stad als Rotterdam, die vaak op de ontwikkelingen in de samenleving voorop loopt. In dit artikel maken we kennis met een ervaren en doortastende bestuurder met hart voor het onderwijs én voor Rotterdam.    

Filosoof Joep Dohmen pleit voor meer begeleiding bij identiteitsontwikkeling van jongeren

‘Leren verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen'

25 januari 2016

We leven in een tijd waarin oude tradities zijn losgelaten en er geen nieuwe, strak omlijnde morele ijkpunten voor in de plaats zijn gekomen. Bij uitstek een goede uitgangspositie om een autonome identiteit te ontwikkelen! Niets is minder waar, betoogt Joep Dohmen bij een kopje thee. “We worden steeds minder aangestuurd door het geloof en de klassieke moraal en meer en meer door de enorme dynamiek van de wetenschap en technologie, van de markt die ons voortdurend nieuwigheden aanreikt, en de media en de digitale wereld die onze aandacht opslokt. Deze dominante spelers zijn bepalende invloeden die enorm inwerken op onze identiteit. Na de emancipatie en democratisering lijkt vrijheid verworden tot een negatieve vrijheid van antipaternalisme en vrije keuzes.”

Lees het volledige artikel

De laatste decennia is de diversiteit en complexiteit van de leefwereld van jongeren enorm toegenomen. Met keuzestress als nieuw probleem. Filosoof en emeritus hoogleraar Joep Dohmen legt op dit moment de laatste hand aan een boek over hoe jongeren hun leven kunnen vormgeven in een chaotische wereld. “Maximale talentontplooiing klinkt prachtig, maar suggereert ook dat jongeren alles kunnen worden en dat is een gevaarlijke illusie.”

Frans Schouwenburg pleit voor onderwijsinnovatie van onderop

'Voor de inzet van ict op school bestaat geen pasklaar antwoord'

15 januari 2015

Ict is prachtig hulpmiddel om onderwijsinnovatie door te voeren, is de stellige overtuiging van Frans Schouwenburg. Dus niet beginnen met de aanschaf van een touchscreen voor elke schoolklas, omdat dit nu eenmaal hip en happening is en veel mogelijkheden biedt of zorgen dat elke leerling leert omgaan met de nieuwste technologische snufjes, omdat dit aansluit bij de nieuwe tijd. Dat werkt niet, meent Schouwenburg. Uitgangspunt moet zijn de onderwijsvisie van de school. 'Ict wordt in het onderwijs nog te vaak als een doel, als iets aparts gezien. Een schooldirecteur is blij met een bovenschoolse ict-coördinator die het onderwerp oppakt. Er wordt gehoopt op een olievlekwerking, maar die ontstaat niet. Al te vaak zijn dit mensen met een technische achtergrond, die vooral kijken naar de infrastructuur.'

Lees het volledige artikel

Je kunt wel roepen dat je de leerling centraal stelt, maar dat kan eigenlijk niet in de huidige onderwijssetting. Grote klassen, vastliggende programma’s en beperkte onderwijstijd verhinderen dat. Dat kan echt anders. Ook binnen BOOR, zegt Frans Schouwenburg, expert op het gebied van innovatief onderwijs en de rol die ict daarin kan spelen.