HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENMaak kennis met: Freya van Buuren van Obs De Esch

08 november 2021  |  tekst: Dorieke Hammink

Obs De Esch is een openbare basisschool op een bijzonder plekje in Rotterdam. Vrij gelegen tussen water, historische gebouwen en woningen staat de school al 37 jaar als centraal ontmoetingspunt in de wijk. Directeur Freya van Buuren trad aan in schooljaar 2019. Zij begon als waarnemend directeur en nam dit schooljaar het stokje volledig over. Nu geeft zij dagelijks leiding aan de school, die haar hart heeft gestolen.

 

Grootste drijfveer

We treffen Freya op een regenachtige dag in haar werkkamer op school. De deur naar de gang staat open, maar de school is leeg: geen kinderstemmen op de gang, geen jassen aan de haakjes. “Vandaag zijn de leraren op studiedag, en de kinderen zijn vrij” vertelt Freya. “We gebruiken de gelegenheid om de vloer van de hele school een goede schoonmaakbeurt te geven.”
Freya stapte drie jaar geleden voor het eerst de school binnen. “Het viel me op hoe licht en ruim het hier is. De school staat op een centrale plek in de wijk. Ik voelde me meteen vanaf het begin thuis. Ik ben zelf een geboren en getogen Rotterdamse. De ervaringen in mijn eigen schooltijd, als opgroeiende jongere in Rotterdam, hebben me geïnspireerd om zelf in het onderwijs te willen gaan werken. Ik weet hoeveel verschil het maakt of je talent gezien wordt op school. En dat is dus ook mijn grootste drijfveer: het talent van ieder kind zien en dát verder brengen.”

 

Een goede sfeer

Een van de eerste dingen die Freya heeft gedaan toen zij op Obs De Esch begon was extra investeren in een veilig en rustig leerklimaat. “Kinderen leren en ontwikkelen het beste als er een goede, rustige sfeer heerst op school met duidelijke grenzen én ruimte. Pas als die basisvoorwaarde echt op orde is, kun je op andere vlakken meters maken.” Haar aanpak heeft nu, drie jaar later, duidelijk succes. “Vandaag nog zei een ouder tegen mij dat ze vond dat ik rust had gebracht. Daar is zij heel blij mee. De leerlingen worden gezien, en dat geeft vertrouwen.”
Gezien worden, dat is de tweede pijler van de aanpak van Freya. “Naast het neerzetten van een sterk pedagogisch klimaat heb ik samen met het team goed in beeld gebracht waar ieder kind staat en wat het nodig heeft. Kinderen leren op verschillende manieren, daar willen we op school aandacht voor hebben. Sommige kinderen hebben meer hulp nodig, andere meer uitdaging. We hebben een leerkracht speciaal aangetrokken om leerlingen individueel te begeleiden. Zij is voor drie dagen bij ons en geeft één-op-één les aan kinderen die daar bij gebaat zijn. Bijvoorbeeld als zij door de coronaperiode wat achterstand hebben opgelopen op het gebied van taal of rekenen.”

 

Een goede start

Die aanpak op maat zie je ook terug in het leesonderwijs. Freya: “Een belangrijk onderdeel van ons leesonderwijs is het bouwlezen. Leerlingen van verschillende leeftijden met hetzelfde leesniveau lezen met elkaar. En er is individuele begeleiding voor leerlingen die zwakker zijn in lezen. Zij lezen vier keer per week met een begeleider. Hier doen veel vrijwilligers, ouders bijvoorbeeld, aan mee. We zetten alles op alles om de kinderen een goede leesstart te bieden. Want goed kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes.”

Voor kinderen die wat meer aan kunnen is er de plusklas. De school werkt hiervoor samen met de Erasmus Universiteit. “De Erasmus Universiteit heeft een lesprogramma dat ze bij ons komen verzorgen, dus dat is best wel bijzonder. Daarnaast hebben we ook ons eigen programma voor de plusklas. We werken bijvoorbeeld met ‘pittige plustorens’. Dat zijn out-of-the-box denkopdrachten waarin kinderen leren op een heel andere manier te denken.” De leerlingen krijgen ook verrijkend materiaal op het gebied van rekenen, een plusboek voor taal en verrijkingsstof in verschillende disciplines. “We vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd blijven, ook als ze de leerdoelen al behaald hebben. Als school zijn we er behoorlijk goed op afgestemd om alle verschillende niveaus te kunnen bedienen en uitdagen.”

 

Team blijft ook leren

Niet alleen de kinderen leren elke dag, ook het team blijft zich ontwikkelen. Freya: “Ons team is nog best wel jong. Niet persé in leeftijd, maar vooral in het aantal jaren dat we samenwerken. We volgen daarom samen een programma om een hecht team te worden met elkaar. Daarnaast volgen we het programma ‘focus po’. Dat is een echt inhoudelijk programma over onderwijskwaliteit. Het helpt ons bij het in beeld brengen van de leerlingen en het samenstellen van een passend onderwijsaanbod. Met focus po houden we goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen.”

 

Toekomst

Vraag je Freya naar haar plannen voor de toekomst, dan beginnen haar ogen te stralen. “Om te beginnen zou ik het heel leuk vinden als we iets zouden gaan groeien. Onze school is kleiner dan de meeste scholen in Rotterdam. Op andere plekken zou je misschien denken over samenwerking of fusie met een andere school, om zo wat groter te worden. Dat is bij ons niet het plan. Onze school heeft een belangrijke plek in de wijk en ons schoolbestuur wil hier goed onderwijs blijven aanbieden voor de kinderen uit de buurt. Ik zou het natuurlijk geweldig vinden als nog meer ouders uit onze mooie wijk voor onze school zouden kiezen.”

Voor dit schooljaar staan er een paar mooie projecten op stapel. “Een van onze leerkrachten is afgestudeerd aan het conservatorium. Vorig jaar is zij een schoolkoor begonnen, dat heel ver is gekomen bij het Rotterdamse songfestival voor kinderen. Dat schoolkoor krijgt dit schooljaar een vervolg.” Een ander project is de aanleg van het nieuwe schoolplein. “Op 1 november is het nieuwe schoolplein opgeleverd. We gaan dit nieuwe schoolplein ook inzetten voor ons taal en rekenonderwijs. Daar kijk je van op he? Maar je hebt daar dus een speciaal programma voor. Dat heet ‘bewegend leren’ en het is een lespakket met opdrachten én er zitten allerlei coatings bij die je aan kunt brengen op het schoolplein. Bijvoorbeeld de getallen van 1 tot 100 of het alfabet, en er horen dus oefeningen bij om kinderen met getallen en taal te laten oefenen. Zo kunnen we automatiseren en leren lekker combineren met sport en spel. De coatings komen in maart, en vanaf dan gaan we met dit programma starten. Ik kan eigenlijk niet wachten, maar het najaar is te nat om de coatings aan te brengen!”

 

Grootse opening schoolplein

In januari gaat OBS De Esch de opening van het schoolplein vieren. “Daar gaan we de hele buurt voor uitnodigen. We vinden het als school heel fijn om samen te werken met de buurt. We doen bijvoorbeeld ook mee in het project Schoon De Esch van stichting Groenwaarde. Onze leerlingen helpen mee om de omgeving rond de school schoon te houden. Er zijn ook vrijwilligers uit de buurt bij onze school betrokken, die leuke dingen doen met ons en meehelpen onze school op de kaart te zetten. Al die mensen nodigen we uit voor dat feest.”

Het is intussen tijd om af te ronden. Het regent nog steeds als we de school weer verlaten. Freya loopt nog een laatste rondje met de schoonmakers mee en trekt dan de deur achter zich dicht. Zij gaat zich voegen bij haar team, dat al van start is gegaan op de studiedag. Ze zwaait ons uit met een lach. “Zeg maar tegen de lezers van de Ster dat zij ook allemaal welkom zijn op ons feest in januari!”

REACTIES MAAK KENNIS MET: FREYA VAN BUUREN VAN OBS DE ESCH

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen