HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENSefalta Thakoerdin wint prijs met Rotterdamse Onderwijsmarktplaats

‘We moeten veel meer met elkaar samenwerken'

11 december 2016  |  tekst: Leonie de Bruin

Samen met de stichting Leraren met Lef organiseerde de gemeente dit najaar een wedstrijd voor het beste onderwijsidee voor Rotterdam. Sefalta Thakoerdin (27) hoorde er op het laatste moment van en besloot mee te doen. Het getuigt inderdaad van lef om in zo’n korte tijd van idee tot presentatie te komen. Er waren vijf thema’s waarop ze in kon schrijven. Sefalta legt uit: ‘Het thema waar ik me toe aangetrokken voelde, was “Ontmoeting tussen leraren en scholen”. Ik ben er een groot voorstander van dat scholen en leerkrachten meer samenwerken, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar leren. De Rotterdamse Onderwijsmarktplaats moet een digitaal platform worden om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Je kunt er vragen stellen, ideeën voorleggen en overbodige materialen aanbieden om hergebruik te stimuleren. Ook kunnen leerkrachten via dit platform masterclasses of workshops aanbieden vanuit hun eigen expertise. Stel je bent goed in het gebruik van social media in de klas, dan kun je collega’s uitnodigen om je kennis en ervaring met hen te delen.’

 

Groter project

Sefalta is erg enthousiast over de bijeenkomst die op 6 oktober van dit jaar plaatsvond in LP2 Las Palmas. Meer dan 150 leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs brainstormden met elkaar om te bedenken hoe ze het onderwijs in Rotterdam konden verbeteren. Na de presentaties van de ideeën werd er gestemd. Elk van de vijf categorieën kende een winnaar. De hoofdprijs, een cheque van 10.000 euro, ging naar het idee ConnecTeach010. Dit is een digitale en fysieke ontmoetingsplaats voor docenten om met elkaar over het vak te spreken, cases voor te leggen, cursussen te volgen en lessen te delen. Omdat er nogal wat raakvlakken zijn met het idee van Sefalta, is besloten de beide projecten samen te voegen en als één plan door te gaan. ‘Het sluit goed aan bij de onderwijsmarktplaats en door het geld bij elkaar te leggen, hebben we meer budget om het project uit te voeren. Het gaat immers om verbinding maken en de krachten bundelen.’ De gemeente was zo enthousiast dat zij direct besloot met een werkgroep te starten om het idee in de praktijk te brengen. Sefalta zit vanzelfsprekend in de werkgroep. ‘We zijn voortvarend van start gegaan. Ik heb net de eerste bijeenkomst gehad en de offertes zijn inmiddels aangevraagd. Het mooie is dat de gemeente inziet hoe belangrijk het is dat leraren opstaan en dat ze het idee wil financieren. We hopen het platform volgend jaar op 5 oktober, de dag van de leraar, te lanceren. Het zou prachtig zijn om daar een unieke gelegenheid van te maken, bijvoorbeeld met alle leerkrachten van Rotterdam bij elkaar te komen in de Kuip of zo. Het is maar een idee. Maar we hebben het al wel voorgelegd aan de gemeente!’

 

Ambitieus

Het enthousiasme van Sefalta is aanstekelijk. Ze bruist van de energie als ze over het project vertelt en haar ogen stralen helemaal als het over haar werk als leerkracht gaat. Ze geeft les aan groep 7 van OBS de Barkentijn in de Beverwaard. Sefalta, afkomstig uit Utrecht, begon haar schoolcarrière in Rotterdam in 2014 bij Beware Brede School, een organisatie die workshops aanbiedt met de nadruk op talentontwikkeling. ‘Ik heb daar drie maanden voor gewerkt en workshops gegeven op een groot aantal scholen in verschillende wijken. Daardoor heb ik in korte tijd de stad en vooral ook de Rotterdammers goed leren kennen. Ze zijn direct, houden van aanpakken en hard werken. Die mentaliteit spreekt me erg aan. Dat is ook mijn aanpak in de klas. Ik stop er veel energie in, maar krijg er ook heel veel voor terug. En dat geeft een enorme voldoening.’ Ze startte bij BOOR bij de Pantarijn om leerlingen te ondersteunen bij de leertijduitbreiding, maar kon al snel aan de slag op De Barkentijn. Binnen korte tijd stond ze fulltime voor groep 8. ‘Ik ben er echt in het diepe gesprongen. Ik had nog nooit een eigen klas gehad en kreeg meteen een groep waaraan extra aandacht moest worden besteed. Dat was heel leerzaam. Ik heb eerst gewerkt aan de relatie met de kinderen. Als er goed contact is en vertrouwen, dan pas kun je verder bouwen. Ik realiseer me heel goed dat je als leerkracht een grote verantwoordelijkheid hebt. Dat gaf mijn vader me al mee toen ik hem vertelde dat ik de pabo wilde gaan doen. En daar heeft hij groot gelijk in.’

 
"Als je wilt zijn er altijd mogelijkheden. Klaag niet, maar bied oplossingen."

 

Het werd een fantastisch jaar en Sefalta kreeg een vaste aanstelling. Sinds 2015 staat ze voor groep 7. Maar rustig aan doen is er voor haar niet bij. Ze kreeg de kans deel te nemen aan de Erasmus Excellentie Leergang, een project van de gemeente Rotterdam voor de meest vernieuwende en ambitieuze leerkrachten van de stad. ‘Daar wilde ik erg graag aan meedoen. Het doel ervan is te kijken hoe we het onderwijs in Rotterdam voor alle kinderen kunnen verbeteren en welke innovaties mogelijk zijn. Deze opleiding is ook goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb de behoefte om uit mijn comfortzone te gaan, spiegels voorgehouden te krijgen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De bijeenkomsten zijn vaak met inspirerende sprekers en we leggen bezoeken af bijzondere onderwijsprojecten en aan organisaties die met onderwijs te maken hebben. Doel is je blik te verruimen en je beeld van het onderwijs uit te breiden en daarbij de vertaalslag te maken naar de stichting en je school.’ De circa dertig deelnemers aan de groep buigen zich over allerlei vraagstukken, zoals hoe je als leerkracht en school omgaat met signalen van huiselijk geweld, hoe je de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs goed kunt laten verlopen en hoe leerkrachten meer geïnspireerd raken in hun vak. Sefalta: ‘Via deze groep werd ik ook geattendeerd op Leraren met Lef en de innovatiewedstrijd. Dat was een dag voordat de presentaties plaatsvonden. Ik heb diezelfde avond de Rotterdamse Onderwijsmarktplaats bedacht en de ochtend erna op papier gezet. ’s Middags stond ik het te presenteren. Ik vind het eigenlijk wel van lef getuigen dat ik er voor gegaan ben. En ben zo blij dat ik nog gewonnen heb ook. Hierdoor zijn verschillende deuren in de onderwijswereld voor mij geopend.’

 

"Na het bekend worden van de prijs kreeg ik van BOOR bloemen en taart op school. Ik voelde mij hierdoor echt gewaardeerd."

Erasmus Excellentie Leergang

Met deze leergang daagt de gemeente Rotterdam dertig ambitieuze leraren en VVE-coaches afkomstig uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en de voor- en vroegschoolse educatie uit hun kennis en innovatief vermogen uit te breiden en op hun eigen school in de praktijk te brengen. De Erasmus Excellentie Leergang bestaat uit een mix van het vergroten van kennis, het verbeteren van vaardigheden en van het gezamenlijk werken aan concrete en uitdagende opdrachten om het onderwijs te vernieuwen. Dit alles gericht op de uitdagingen die de stad Rotterdam op gebied van onderwijs kent.

 

Leraren met Lef

Stichting Leraren met Lef is een landelijke organisatie voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gericht op verandering, verbetering en vernieuwing van onderop uit het werkveld. De stichting organiseert regionale bijeenkomsten, is actief op social media en was samen met de gemeente Rotterdam de initiatiefnemer van de ‘ontwerpsessie van Rotterdamse leraren’ op 6 oktober jl. in LP2, Las Palmas.

Leraren konden met elkaar brainstormen over vijf thema’s:

  • Een beweging van Rotterdamse leraren

  • Beter imago van Rotterdamse leraren

  • Ontmoeten tussen leraren en scholen

  • Leiderschap op mijn school

  • Open thema

Na een ‘battle’ waarbij de verschillende ideeën werden gepresenteerd, volgde een stemming. De hoofdprijs was een cheque van 10.000 euro en de 4 beste ideeën werden beloond met ieder een bedrag tussen de 8000 en 5000 euro.

 

REACTIES SEFALTA THAKOERDIN WINT PRIJS MET ROTTERDAMSE ONDERWIJSMARKTPLAATS

Jennifer Rosvall
15 december 2016
Wat een goed idee!
Van elkaar leren is zeer waardevol.
Groet,
Jennifer

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen