HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELEN

Nr 3 / januari 2016
“Door te fotograferen leren ze bewuster kijken naar zichzelf en hun omgeving én ze geven ons een inkijkje in hun leefwereld.”
OBS de Triangel / Luca

BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken.Filosoof Joep Dohmen pleit voor meer begeleiding bij identiteitsontwikkeling van jongeren

‘Leren verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen'

25 januari 2016

We leven in een tijd waarin oude tradities zijn losgelaten en er geen nieuwe, strak omlijnde morele ijkpunten voor in de plaats zijn gekomen. Bij uitstek een goede uitgangspositie om een autonome identiteit te ontwikkelen! Niets is minder waar, betoogt Joep Dohmen bij een kopje thee. “We worden steeds minder aangestuurd door het geloof en de klassieke moraal en meer en meer door de enorme dynamiek van de wetenschap en technologie, van de markt die ons voortdurend nieuwigheden aanreikt, en de media en de digitale wereld die onze aandacht opslokt. Deze dominante spelers zijn bepalende invloeden die enorm inwerken op onze identiteit. Na de emancipatie en democratisering lijkt vrijheid verworden tot een negatieve vrijheid van antipaternalisme en vrije keuzes.”

Lees het volledige artikel

De laatste decennia is de diversiteit en complexiteit van de leefwereld van jongeren enorm toegenomen. Met keuzestress als nieuw probleem. Filosoof en emeritus hoogleraar Joep Dohmen legt op dit moment de laatste hand aan een boek over hoe jongeren hun leven kunnen vormgeven in een chaotische wereld. “Maximale talentontplooiing klinkt prachtig, maar suggereert ook dat jongeren alles kunnen worden en dat is een gevaarlijke illusie.”

‘De kwaliteit van het onderwijs staat weer centraal'

Intensief verbetertraject bij BOOR werpt vruchten af

12 januari 2016

Afgelopen jaar vond op ruim dertig openbare scholen in Rotterdam een monsteroperatie plaats om de kwaliteit op een hoger plan te tillen. Na een audit bij álle leerkrachten is per school een verbeterplan gemaakt en stroopten alle betrokkenen de spreekwoordelijke mouwen op. Met resultaat. ‘Het is een feestje om de opgaande lijn in de prestaties te zien,’ zegt Huub van Blijswijk, voorzitter CvB van stichting BOOR.

Lees het volledige artikel

De laatste jaren verkeerde BOOR financieel in zwaar weer. In 2014 werd een financiële crisis dankzij ingrijpen in de begrotingen afgewend. Sinds zijn aantreden in augustus 2013 is bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk niet alleen bezig om de organisatie financieel op orde te krijgen, maar ook om de onderwijskwaliteit te verbeteren. ‘Het aanbieden van goed onderwijs is onze corebusiness. Kinderen hebben daar recht op. Toen ik hier begon, hadden we te veel (zeer) zwakke scholen. Alle hens moesten aan dek om ze weer op het juiste niveau te krijgen.’