HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENSamenwerking voor Hefgroep-KindeRdam en BOOR

BOOR-voorzitter Renata Voss: ‘Deze overeenkomst is echt in het belang van kinderen'

13 december 2022

Doorstromen naar een BOOR-school. Dat doen veel kinderen van de peuterspeelzalen van Hefgroep-KindeRdam. Om het beste uit iedere leerling te halen zijn doorgaande lijnen, een goede overdracht en weten wat er bij de ander speelt van wezenlijk belang. Op veel plekken gebeurt dat al. De samenwerkingsovereenkomst die op 16 november werd ondertekend, doet er een schepje bovenop.  

 

In groepjes staan ze gebogen over grote vellen papier waar druk op wordt geschreven. Leerkrachten, schooldirecteuren én mensen vanuit de Hefgroep-KindeRdam. Vandaag komen zij op basisschool De Vierambacht bij elkaar om te spreken over de Bestuurlijke visie op het jonge kind. Er is van alles opgeschreven. Aan de hand van de BOOR-kernwaarden zijn ze aan de slag met stellingen die betrekking hebben op het jonge kind.

 

Sanne Vreugdenhil, projectleider Jonge Kind bij BOOR vraagt de groep: Hoe zien deze plannen voor jonge doorstromers er uit bij een BOOR-school? Tussentijds bijsturen en groepsdoorbroken werken is belangrijk, blijkt tijdens een rondje langs de deelnemers. Net als afstemming tussen de pm-er, de leerkracht én  ib-er die regelmatig in de klas is. Kortom, inspiratie genoeg voor de samenwerking.

 

Eruit halen wat erin zit

Sanne: ‘Er is een grote groep kinderen die niet vanzelfsprekend dezelfde kansen heeft als andere kinderen. Voor BOOR telt ieder talent. Uit ieder kind halen wat erin zit is niet voor niets een van de beloftes van de stichting. Als de doorgaande leerlijn niet goed verloopt - bijvoorbeeld door lage verwachtingen of grote verschillen in werkwijzen die niet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de jonge kinderen - dan is dat hartstikke zonde en verdoe je kostbare tijd van deze leerling.

Door in te zetten op samenwerking tussen de voorschool en het primair onderwijs, dragen we bij aan het verstevigen van die doorlopende lijn en dús aan de kansengelijkheid. Bijvoorbeeld door meer bij elkaar in de groepen te kijken zodat je ook echt kunt zien wat de ander doet. Maar ook door met elkaar in gesprek te gaan en af te rekenen met eventuele misverstanden of aannames die over en weer leven. Zoals het idee dat ze op het kinderdagverblijf de hele dag alleen maar spelen en op de basisschool alleen maar serieus leren. De waarheid ligt ergens in het midden.’ Een enorme slag die gemaakt moet worden, daar is Vreugdenhil zich bewust van. ‘Peuterleidsters hebben niet altijd de tijd en ruimte om na schooltijd bij de kleuterleerkracht langs te gaan. Daarom organiseert BOOR bijeenkomsten en studiedagen met overkoepelende thema’s. Die zowel voor de leerkracht als de collega van de peuterspeelzaal interessant zijn.  Zo ben je echt bezig met het verstevigen van die doorgaande lijn.’

 

Kruisbestuiving

‘Hartstikke goed natuurlijk en hard nodig’, vindt Jeroen Appel, directeur bij Obs Blijvliet in Hillesluis. ‘Ook onze school heeft de intentie uitgesproken om een integraal kindcentrum te worden. We werken al nauw samen met Peuter&Co. Ze zitten in ons gebouw, we delen de koffiekamer en we hebben gezamenlijk peuter-kleuteroverleg.’ De samenwerking tussen BOOR en Hefgroep Kinderdam, is volgens Appel een mooie kapstok. ‘De pedagogisch medewerkers van de peuterschool hebben enorm veel kennis over het jonge kind, die voor de leerkrachten van de onderbouw waardevol en inspirerend is. Je ziet ze steeds meer bij elkaar over de vloer komen. Kruisbestuiving dus die weer leidt tot een kentering waarbij ze bijvoorbeeld in de kleutergroepen veel meer spelend gaan leren in plaats van altijd maar die ellenlange grote kringen.’

 

Dan voel je je welkom

Ook Kitty Batenburg, leerkracht groep 1 en 2 bij Openbare Jenaplan basisschool de Kruidenhoek, is enthousiast. ‘Bij ons op school wordt al behoorlijk intensief samengewerkt met Gro-Up, een kinderopvangorganisatie met een aantal peuterspeelzalen in Ommoord. We werken met gemeenschappelijke thema’s. Dan gaan we bijvoorbeeld samen knutselen en komen de peuters bij ons om de afsluiting te vieren. Zo leren zij én hun ouders onze locatie kennen en weten ze al een beetje wat ze kunnen verwachten als ze voor onze school gaan kiezen. Voor ons is het ook waardevol om te zien hoe de leidsters met de peuters omgaan. Als er zorgen zijn over bepaalde kinderen dan praten we voortijdig over de beste aanpak. Voordat een kind bij ons op school komt dus.’ Die doorgaande leerlijn is volgens Batenburg waardevol. ‘Iedereen wil toch gezien worden? Als jij naar de basisschool gaat en je merkt dat er niet heel veel verandert en dat er nog steeds aandacht voor jou is, dan voel je je welkom. En als dat dankzij dit convenant op nog meer scholen normaal wordt dan is dat natuurlijk hartstikke goed.’

 

Een grote klas met één leerkracht

‘Helemaal mee eens’, zegt Marlies Slaa, manager pedagogiek bij Peuter&Co en lid van het pedagogenteam van Hefgroep-KindeRdam. ‘De overgang van de peuterschool of het kinderdagverblijf naar primair onderwijs is enorm. Van twee pedagogisch medewerkers op zestien peuters ga je ineens naar een grote klas met één leerkracht. Heel veel kinderen zijn er nog helemaal niet aan toe om zo veel zelf te doen. Goede samenwerking is daarom zo ontzettend belangrijk. Ook wij hebben gezamenlijk peuter-kleuter overleg. Vaak op heel praktisch niveau. Bijvoorbeeld als een kind niet lang zelfstandig kan spelen, dan vertellen we hoe wij dat op de peuterschool deden. De samenwerkingsovereenkomst die we vandaag ondertekenen, zorgt dat dit straks op veel meer locaties gaat gebeuren. We hebben allemaal hetzelfde streven; we denken vanuit het kind en willen dat de ontwikkelingslijnen tussen de peuters en het primair onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.’

 

Opgeknipt in vakjes

Dan is het tijd voor de ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst. De afgelopen maanden hebben beide partijen hard gewerkt aan een  overeenkomst en aan de Bestuurlijke Visie op het Jonge Kind. Aan bestuurders Renata Voss van stichting BOOR en Els Maasdam van de Hefgroep- KindeRdam de eer de overeenkomst te ondertekenen. ‘In veel andere landen wordt al  langer samengewerkt’, zegt Voss. ‘In Nederland is het nog opgeknipt in vakjes. In feite zijn we nu aan het repareren wat eigenlijk niet zo goed was ingericht. Dat is echt in het belang van kinderen. We staan hier vandaag om de doorlopende leerlijn voor elkaar te krijgen. En wat is dan logischer dan dat je dat samen doet met degenen die betrokken zijn bij kinderen tot het moment dat ze naar school gaan?’

 

 

 

 

Meer informatie over de aanpak van stichting BOOR over de gedeelde visie op het onderwijs aan het jonge kind vind je in het artikel - onderwijs aan het jonge kind.

REACTIES SAMENWERKING VOOR HEFGROEP-KINDERDAM EN BOOR

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen