HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENTwee heren in het blauw staan voor de schooldeur

03 februari 2022  |  tekst: Marjel Sterrenberg  |  fotografie: Marjel Sterrenberg

en meteen schiet van alles door het hoofd van de directeur. Is er iets aan de hand met een leerling? Een ouder van een leerling? Of een collega?

 

De agenten stellen zich netjes voor. Ze geven aan dat leerlingen van de school getuige zijn geweest van een vechtpartij, en of de directeur ‘even’ de leerlingen uit de klas wil halen, zodat deze leerlingen een verklaring kunnen afleggen. Wat nu?

 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een redelijke vraag van de politieagenten. Vechtpartijen zijn niet goed te keuren. Hoewel ze de situatie van de agenten begrijpt, geeft deze directeur als antwoord dat zij hieraan niet kan meewerken. Minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, en de ouders van de betreffende leerlingen mogen over het verzoek van de agenten beslissen. De agenten gaan onverrichter zake weer weg.

 

De directeur overdenkt de situatie nogmaals en er blijven een aantal vragen openstaan:

  1. Moet een school meewerken aan een dergelijk verzoek van politieagenten?
  2. Moet een leerling getuigen op verzoek van politieagenten als ze de vechtpartij hebben gezien?
  3. Moet de school de ouders van deze leerlingen informeren dat de politie op school is geweest?

Het antwoord op de eerste twee vragen is simpel. Nee en Nee. In beide gevallen is er geen verplichting om te getuigen. Datzelfde geldt voor volwassenen, zoals leerkrachten, die getuige zijn van een vechtpartij.

De situatie wordt anders als een rechter verzoekt om te getuigen, want dan bestaat er in de regel wel een plicht om te getuigen (tenzij een beroep op het verschoningsrecht kan worden gedaan).

 

De derde vraag is lastiger. Maakt het verschil als het een gebeurtenis op school tijdens schooltijd betreft of niet? Ik meen van niet. De school hoeft de ouders wettelijk gezien niet te informeren. Toch vind ik het een goed idee dat de directeur de ouders wel informeert, en wel om twee redenen. Eén: De directeur kan het juiste verhaal vertellen. Twee: De ouders komen niet voor een verrassing te staan. Bijvoorbeeld doordat kinderen, andere ouders of de politie de ouders informeert over het feit dat de politie op school is geweest.
Het contactmoment tussen directeur en ouders kan een verstoring in de driehoeksrelatie leerling-ouders-school voorkomen. En dat is gewenst.

 

Zie ook deze vraag en het antwoord op de website van Rijksoverheid. 

Marjel is strategisch juridisch (beleids)adviseur, klachtenfunctionaris en blogger van stichting BOOR. Ze is daarnaast actief als toezichthouder binnen het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Marjel is moeder van drie tienerzonen. Groot liefhebber van de basketbalsport en superheldenfilms. Als geboren en getogen Brabantse met Rotterdamse genen prima op haar plaats binnen BOOR.

REACTIES TWEE HEREN IN HET BLAUW STAAN VOOR DE SCHOOLDEUR

Jim
09 februari 2022
Mbt vraag 3 nog een andere reden om wel ouders in te lichten;
Deze leerlingen hebben een gevecht gezien op straat. De school weet er nu van. Ouders hierover inlichten maakt dat ze niet verbaasd zijn als de kinderen er thuis over spreken.
Daarnaast is het voor ouders fijn om te weten dat je de leerlingen niet zomaar met politie agenten laat praten, maar hen als opvoeder respecteert.
Marjel Sterrenberg
13 februari 2022
Beste Jim,
Dat is een mooie toevoeging. Dank!
Ik denk dat als we er samen goed voor gaan zitten, dat we nog wel meerdere argumenten voor vraag 3 kunnen bedenken. :) Een blog blijft alleen toch wat kort en compact.
Vriendelijke groet, Marjel

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen