HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENOuder: Ik ga niet met mijn ex om de tafel zitten

21 november 2021  |  tekst: Marjel Sterrenberg  |  fotografie: Marjel Sterrenberg

Echtscheidingen. Scholen hebben er regelmatig mee te maken als ouders van hun leerlingen uit elkaar zijn of gaan. Een (v)echtscheiding kan vervelende gevolgen hebben. Het vergt koorddanskwaliteiten van directies en leerkrachten om het contact met beide ouders in een dergelijk geval goed te houden in het belang van hun leerling.

 

Op meerdere scholen komt de situatie voor, dat een of beide ouders niet met elkaar in een ruimte de gesprekken met school willen voeren. “Ik ga niet met mijn ex om de tafel zitten!” Mag de school eisen van de ouders dat ze zich als ‘grote mensen’ gedragen en gelijktijdig het gesprek met de leerkracht aangaan? Of dient de school zich hier flexibel op te stellen en twee gesprekken te voeren? Welk schoolstandpunt is redelijk?

 

De discussie ten aanzien van deze kwestie was onderwerp van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC oordeelde als volgt:

“Indien een van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het oudergesprek met school te kunnen voeren, behoort de school de mogelijkheid te bieden voor een afzonderlijk gesprek. De omvang van het aantal gescheiden ouders kan de school aanleiding geven om de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren. Maar het informatiebeleid kan er niet toe leiden dat de school de informatie die zij aan beide ouders dient te verstrekken nog slechts aan één van hen aanbiedt. Dit geldt overigens niet alleen voor de 10-minutengesprekken en rapporten, maar ook voor gesprekken die in het kader van extra zorg voor de leerling met ouders worden gehouden.1”

 

Iets om rekening mee te houden bij het organiseren van gesprekken met ouders.

 

Tip:
Heb je zelf ook vragen over de rechten van (gescheiden) ouders ten opzichte van de school, dan zijn er handige websites die je kan raadplegen, waaronder:

 

[1] LKC, datum uitspraak: 18-03-2013, nummer uitspraak: 105683

Marjel is strategisch juridisch (beleids)adviseur, klachtenfunctionaris en blogger van stichting BOOR. Ze is daarnaast actief als toezichthouder binnen het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Marjel is moeder van drie tienerzonen. Groot liefhebber van de basketbalsport en superheldenfilms. Als geboren en getogen Brabantse met Rotterdamse genen prima op haar plaats binnen BOOR.

REACTIES OUDER: IK GA NIET MET MIJN EX OM DE TAFEL ZITTEN

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen