HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENLeerling - Ik wil niet dat mijn ouder toegang heeft tot mijn leerlingdossier

22 juni 2021  |  tekst: Marjel Sterrenberg  |  fotografie: Marjel Sterrenberg

In het onderwijs staat het belang van het kind voorop. Regelmatig maken professionals van BOOR samen met ouders een afweging over het onderwijs aan het kind, en welke zaken belangrijk zijn om op te pakken. Ook het kind zelf heeft hierin een stem. Maar hoe zwaar weegt deze stem? En waar gaat het belang van de ouder voor op het belang van het kind?

 

Een van de scholen liet ons weten, dat een 12-jarige leerling bezwaar had tegen de inzage van een van de ouders in zijn leerlingdossier. Het betrof een leerling van gescheiden ouders, waarbij de (v)echtscheiding verre van soepel was verlopen. Beide ouders hadden het ouderlijk gezag.

 

Dit soort kwesties kennen veelal een verdrietige en pijnlijke achtergrond. Vragen doemen op die niet juridisch van aard zijn en waarbij ook de school formeel gezien geen rol te vervullen heeft.


Welk kind houdt zich nu bezig met zijn leerlingdossier op 12-jarige leeftijd? En waarom heeft dit kind bezwaar tegen inzage in zijn leerlingdossier door deze ouder? Heeft hier de andere ouder een rol op zich genomen die niet helemaal passend is? Het zijn vragen die zich aan ons opdringen. Echter, deze vragen zijn niet relevant in het beantwoorden van de kernvraag: “Mag een 12-jarige leerling een van zijn gezaghebbende ouders uitsluiten van inzage in het leerlingdossier?”

 

Het antwoord is vanuit juridische optiek simpel: “Nee, dat kan deze 12-jarige leerling niet.” Dus: “Ja, deze ouder heeft recht op inzage in het leerlingdossier.” Pas als een kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt gaat het belang van het kind als zwaarwegende factor meespelen in deze vraag. Met de leeftijd van 12 jaar is de rol van het kind hier nog beperkt.

 

De taak van de jurist is hiermee op dit moment afgerond, afgezien van juridische vragen die nog aanvullend kunnen opkomen. De zorg van de school is hiermee nog lang niet weggenomen. Onze professionals op de scholen kijken niet alleen naar het onderwijs voor deze leerling, maar ook het welzijn van deze leerling. Gelukkig maar, want ook dat is noodzakelijk in het belang van het kind.

 

Tip
Heb je zelf ook vragen over de rechten van (gescheiden) ouders ten opzichte van de school, dan zijn er handige websites die je kan raadplegen, namelijk:

 


Voor de medewerkers van stichting BOOR staan we als juridisch team klaar om vragen te beantwoorden.

Marjel is strategisch juridisch (beleids)adviseur, klachtenfunctionaris en blogger van stichting BOOR. Ze is daarnaast actief als toezichthouder binnen het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Marjel is moeder van drie tienerzonen. Groot liefhebber van de basketbalsport en superheldenfilms. Als geboren en getogen Brabantse met Rotterdamse genen prima op haar plaats binnen BOOR.

REACTIES LEERLING - IK WIL NIET DAT MIJN OUDER TOEGANG HEEFT TOT MIJN LEERLINGDOSSIER

Karen van Heiningen-Kess
24 juni 2021
Maar waarom dan wordt een 12- jarige door de rechter gehoord als het gaat om bij welke ouder het kind wil wonen, na de scheiding en waarom niet bij de andere ouder. Is dat dan anders? ( heb het meegemaakt net zoon van mijn toenmalige partner die graag bij ons wilde komen wonen)
Marjel Sterrenberg
09 juli 2021
Beste Karin van Heiningen-Kess,
We hebben samen contact gehad over deze vraag. De omgangsregeling tussen ouders en kinderen is inderdaad een andere regeling en setting dan de informatie-uitwisseling ten aanzien van het leerlingdossier aan ouders. Het eerste (omgangsregeling) wordt met nog meer waarborgen en checks door de wetgever in het belang van het kind omkleed dan het tweede.
Vriendelijke groet, Marjel Sterrenberg

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen