HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENJongeren uit speciaal onderwijs opleiden tot schoolassistenten

10 oktober 2019  |  tekst: Irene Hemels

Op de Harbour Bilingual, basisschool van BOOR in Delfshaven, volgen sinds september zes jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs de opleiding tot schoolassistent. Vijf dagen in de week worden zij op de werkvloer getraind voor deze nieuwe functie die speciaal gecreëerd is om uitstroom naar de arbeidsmarkt voor hen mogelijk te maken.

 

De opleiding tot schoolassistent leidt op tot assistent conciërge met taken als kopiëren, mensen ontvangen, klein technisch onderhoud uitvoeren en de telefoon aannemen en tot assistent in de klas die les voorbereidende werkzaamheden doet, kleuters helpt met onder meer jassen aan- en uitdoen, omkleden bij gym en naar het toiletgaan, fruit schilt en kinderen - binnen het gebouw - naar individuele begeleiding brengt.

 

Intensieve opleiding

Als de jongeren, die in het laatste jaar van hun middelbare school zitten, de opleiding met succes doorlopen, hebben ze de garantie om op één van de basisscholen van BOOR aan de slag te gaan. Marianne van Paassen, directeur vso met portefeuille arbeid: “Tot voor kort bestond de functie van schoolassistent nog niet binnen BOOR. We hebben deze functie speciaal gecreëerd voor jongeren waarvoor de uitstroom naar de arbeidsmarkt lastig is. Deze jongeren zijn niet in staat om een diploma te halen, maar hebben wel de capaciteit om uit te stromen naar werk. Stage lopen gaat vaak nog wel, maar een echte transitie naar een betaalde baan is een grote stap. Met dit intensieve opleidingstraject verstevigen we hun kansen op de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat ze duurzaam uitstromen.”

 

Niet pamperen

Een goede motivatie is vereist om de opleiding te volgen, aldus Van Paassen. De eerste selectie vindt plaats door de stagebegeleider van de vso-school. “Zij kennen de leerlingen en hun talenten goed en kijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarna volgt een sollicitatieprocedure en heeft de leerling een gesprek met de coördinator van de Job Academy en de directeur van Harbour Bilingual. Dit jaar zijn alle leerlingen die zich meldden aangenomen.”

 

De opleiding tot schoolassistent is de derde opleiding binnen de Job Academie en is geïnspireerd op de Amerikaanse methode SEARCH waarbij uitgegaan wordt van de verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de leerling. Van Paassen: “We doen expliciet een beroep op de werknemersvaardigheden en talenten van leerlingen. Er wordt niet gepamperd en het is behoorlijk intensief. In dat opzicht is dit leerwerktraject zeer verschillend van meer traditionele opleidingstrajecten.”

 

Supported employment

De opleiding is gebaseerd op het principe van ‘supported employment’. De jongeren, twee jongens en vier meisjes, gaan vijf dagen in de week naar de Harbour Bilingual waar alle dagen speciaal voor hen een leerkrachtbegeleider, leerkracht speciaal onderwijs, aanwezig is. In februari 2020 sluit een jobcoach aan, die in het bijzonder helpt bij de werknemersvaardigheden. Van Paassen: “Iedere dag starten de leerlingen als groep met de leerkracht samen in hun eigen lokaal. De lessen die de leerlingen krijgen, hebben altijd een directe relatie met de werkzaamheden die ze later die dag gaan uitvoeren. Vanuit die gezamenlijke start gaan ze vaardigheden oefenen in de praktijk waarbij ze de hele dag door worden begeleid en voortdurend feedback krijgen op wat ze doen van de leerkracht van de Job Academie. En aan het eind van de dag is er een gezamenlijke evaluatie. In de Job Academy hebben we daar al langer hele goede ervaringen mee. De jongeren worden echt aangesproken als werknemer. Ze leren meteen werknemersvaardigheden in de praktijk, verantwoordelijkheid nemen, zich presenteren en hun eigen talenten herkennen. Onze ervaring is dat dit de transitie van de schoolbank naar toekomstige arbeidsplek vergemakkelijkt. De jongeren leren om in een school te werken en doen dat daadwerkelijk vijf dagen in de week in een basisschool. Ze krijgen gedurende dit jaar zo’n stevige basis mee dat ze het werk goed kunnen volhouden na dit opleidingsjaar. Als ze eenmaal gestart zijn als medewerker is er een grote kans dat ze na twee jaar een vaste baan hebben.”

 

Werkdrukverlichting

Een diploma ontvangen de leerlingen niet, maar met deze opleiding geeft BOOR op een unieke manier vorm aan de Participatiewet. “Als werkgever is BOOR verplicht reguliere banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BOOR heeft de ambitie om de participatiewet zoveel mogelijk in te vullen met oud-leerlingen. De verwachting is dat deze jongeren de werkdruk binnen de scholen zullen gaan verlichten.”

Job Academy

De Job Academy van BOOR bestaat sinds schooljaar 2016/2017. Voor het vierde jaar worden dit schooljaar jongeren opgeleid tot zorgmedewerker in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Sinds september is er ook een zorgopleiding gestart in het verzorgings- en verpleeghuis Rijckehove van de Zellingen. Via de Job Academy kunnen bedrijven invulling geven aan de Participatiewet.

 

De leerling

Joery (16), leerling van de Recon, volgt de opleiding tot assistent conciërge: “Ik ben altijd al goed met kinderen. Kinderen komen graag bij mij voor een praatje of een spelletje. Uit mijzelf dacht ik in de scheepvaart te gaan werken, maar toen dit voorbij kwam dacht ik ‘waarom niet!’ Het past bij mij. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik hou niet van met m’n neus in de boeken zitten. Op deze manier het vak leren is het fijnst en het snelst.”

 

De leerkracht

Gerbry Dam begeleidt de leerlingen dagelijks en is aanspreekpunt voor de leerkrachten van de Harbour Bilingual. “Het is een superkans voor leerlingen die best wel praktisch onderlegd zijn, maar theoretisch niet zover zijn dat ze een MBO-diploma kunnen halen. Op deze manier lukt het wel. Het is zo’n leuke groep! Het zijn allemaal tieners die ergens voor willen werken.”

 

De directeur

Xandra Pieters, locatiedirecteur Harbour Bilingual: “Het sprak ons onmiddellijk aan toen we ervan hoorden. Wij vinden het belangrijk dat ook deze kinderen op een mooie werkplek terechtkomen. Tot nu toe is het alleen maar heel erg leuk. Er zijn jongeren bij die de hele dag lopen te shinen en alles aanpakken.” Ze slijpen potloden, lopen mee naar de gym, hangen spullen op, maken tafels schoon, delen water uit en lezen met groepjes leerlingen. Pieters: “Het helpt ons om goed te kijken naar de taken en hoe die uitgevoerd en georganiseerd moeten worden. De functie van schoolassistent hebben we nu nog niet, maar ik verwacht dat het ons zeker gaat helpen en tot taakverlichting zal leiden.”

REACTIES JONGEREN UIT SPECIAAL ONDERWIJS OPLEIDEN TOT SCHOOLASSISTENTEN

Anneke
18 oktober 2019
Wat een goed idee, opleiding tot schoolassistent.
Goed artikel.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen